سمپل ایرانی و شرقی

سمپل ایرانی و شرقی:

مجموعه ای بینظیر شامل بیش از ۳۰۰۰ ریتم و سمپل ایرانی و شرقی

صدای سازهای کوبه ای و ریتم ایرانی بصورت لوپ

حرفه ای و با کیفیت بالا

مناسب برای آهنگسازان و ریتم سازان

صدای سازهای ایرانی و شرقی با کیفیت بسیار بالا