ریتم کرگ

ریتم کرگ:

زیباترین و حرفه ای ترین ریتم ها و سمپلها برای انواع مدلهای کرگ

ساخته شده بر روی همان مدل کرگ و با استفاده از ظرفیت های بی نظیر کرگ در ریتم سازی

انواع ریتم برای کرگ های

Pa4X – Pa3X – Pa2X – Pa1X – Pa900 – Pa800 – Pa600 – Pa500 – Pa80 – Pa50