ریتمکده

ریتمکده:

قدیمی ترین و بزرگترین سایت تخصصی ریتم سازی و آهنگسازی با ارگ (کیبورد) به زبان فارسی

زیباترین ریتم ها را با تلفیق هنرمندانه سمپل های طبیعی سازهای ایرانی و شرقی با تکنولوژی جدید دنیای دیجیتال برایتان ساخته ایم تا سهمی کوچک اما ماندگار در آهنگها و خاطراتتان داشته باشیم.

تاسیس ۱۳۸۴